Category Archives: Past Events

23Jul/16
hindustan

Past Events

HINDUSTANI CLASSICAL MUSIC

Date:28th July 2016 Time: 7:30 PM

Hindustani Classical Music By Sri Shivananda Herur on 28th July 2016 at 7:30 PM Location Nanjangud Raghavendra Swamy Mutt, Jayanagar 5th Block Bangalore

23Jul/16
dasavani

Past Events

DASAVANI

Date: 21st July 2016 Time: 7:30 PM

Dasavani on July 21st 2016 by Chi. Anirudh and Kum. Sannuta at 7:30 PM

Location Nanjangud Raghavendra Swamy Mutt, Jayanagar 5th Block Bangalore

23Jul/16
tapta

TAPTA MUDHRADHARANA

Date: 15th July 2016, Time: 8AM – 9PM

Tapta Mudhradharana by Paramapujya 108 Sri Sri Subudhendra Teertharu on 15th July 2016 8AM – 9PM.

Location Sri Raghavendra Swamy Mutt, Jayanagar 5th Block Bangalore

22Jul/16
rajatha

ನೂತನ ರಜತ ಗಜವಾಹನ, ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಅಂಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದೇವರ ರತ್ನಕವಚ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

Date: 14th  July 2016, Time: 10:30 AM

ಪರಮಪೂಜ್ಯ 108 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳವರ

ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪೂವಕ ಆದೇಶದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಉದಾರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ

Continue reading